All comics sent/ tots els còmics enviats/ todos los comics enviados

ENG:
Jailom dear humans!
All of the Black Wings comics you bought in the Black Wings Crowdfunding have been sent, so check your mails and if you don’t have it contact the authors through this web’s contact page, please

I also wanted to say thank you for all the people that went to Sakura Matsuri in Sabadell and bought a Black Wings comic or any other thing in Sons of Lilith’s stand… love you all! I, the guide demon, want to say thanks and I hope you humans enjoy your stay in Hell.

Hugs!

CAT:
Jailom estimats humans!
Tots els còmics de Black Wings que vàreu comprar al crowdfunding de Black Wings han estat enviats, així que comproveu els vostres correus i si no el teniu en un parell de setmanes, poseu-vos en contacte amb els autors a través de la pàgina de contacte d’aquesta web, si us plau.

També volia donar les gràcies a tota la gent que va anar al Sakura Matsuri de Sabadell i va comprar un còmic de Black Wings o qualsevol altra cosa a l’estand de Sons of Lilith… us estimo a totxs! Jo, el vostre estimat dimoni guia, vull donar les gràcies i espero que vostès els humans gaudiu de la vostra estada a l’Infern.

Una abraçada molt forta!

ESP:

¡Jailom queridos humanos!
Todos los cómics de Black Wings que compraron en el crowdfunding de Black Wings han sido enviados, así que comprueben sus correos y si no lo tienen en un par de semanas, pónganse en contacto con los autores a través de la página de contacto de esta web, por favor.

También quería dar las gracias a toda la gente que acudió al Sakura Matsuri de Sabadell y compró un cómic de Black Wings o cualquier otra cosa en el stand de Sons of Lilith… ¡os quiero a todxs! Yo, su querido demonio guía, quiero dar las gracias y espero que ustedes los humanos disfruten de su estancia en el Infierno.

¡Un abrazo muy fuerte!

Published by blackwingscomic

LGBT+ multiartist from Tarragona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: