ūüėąTumael’s Blogūüėą

 • Properes fires/ Pr√≥ximas ferias/ Next conventions

  CAT:
  Jailom altre cop estimadxs humanxs!
  Torno a actualitzar el blog avui per avisar d’alguns llocs on els autors estaran firmant i venent c√≤mics i altre merxandatge, i tamb√© roba i accessoris per a que puguis convertir-te en un dimoni com nosaltres!


  Off Sant Jordi Tarragona, Dissabte 22 d’Abril: Tarragona, C/Major, 17 (primera planta), de 11h a 20h (tamb√© presentarem el c√≤mic i altres obres dels autors!)

  LGBTInferno, diumenge 7 de Maig: Tarragona, Pati de la Casa Canals, C. d’En Granada, 11 (l’organitzem nosaltres, ser√† molt divertit!)

  Expotaku Tarragona, 21, 22 i 23 de Juliol: Tarraco Arena, C/ Mallorca, 18.

  Espero que desitgeu trobar-vos amb els autors per a aconseguir la vostra copia firmada!
  Petonets!

  ESP:

  ¬°Jailom otra vez queridxs humanxs!
  Vuelvo a actualizar el blog hoy para avisar de algunos sitios donde los autores estarán firmando y vendiendo cómics y otro merchandising, ¡y también ropa y accesorios para que pueda convertirse en un demonio como nosotros!

  • Off Sant Jordi Tarragona, S√°bado 22 de Abril: Tarragona, C/Major, 17 (primera planta), de 11h a 20h (tambi√©n presentaremos el c√≥mic y otras obras de los autores!)
  • LGBTInferno, domingo 7 de Mayo: Tarragona, Patio de la Casa Canals, C. En Granada, 11 (lo organizamos nosotros, ser√° muy divertido!)
  • Expotaku Tarragona, 21, 22 y 23 de Julio: Tarraco Arena, C/ Mallorca, 18.

  ¬°Espero que desee encontrarse con los autores para conseguir su copia firmada!
  ¬°Besitos!

  ESP:
  Jailom again dear humans!
  I’m updating the blog again today to let you know about some places where authors will be signing and selling comics and other merch, as well as clothing and accessories so you can become a demon like us! They are all in Catalonia, so if you are in Spain or near and want a phisical copy by these dates, save the day!

  • Off Sant Jordi Tarragona, Saturday April 22: Tarragona, C/Major, 17 (first floor), from 11 a.m. to 8 p.m. (we will also present the comic and other works by the authors!)
  • LGBTInferno, Sunday May 7: Tarragona, Patio de la Casa Canals, C. d’En Granada, 11 (we are organizing it, it will be a lot of fun!)
  • Expotaku Tarragona, July 21, 22 and 23: Tarragona, Tarraco Arena, C/ Mallorca, 18.

  I hope you want to meet the authors to get your signed copy!
  Kisses!

 • All comics sent/ tots els c√≤mics enviats/ todos los comics enviados

  ENG:
  Jailom dear humans!
  All of the Black Wings comics you bought in the Black Wings Crowdfunding have been sent, so check your mails and if you don’t have it contact the authors through this web’s contact page, please

  I also wanted to say thank you for all the people that went to Sakura Matsuri in Sabadell and bought a Black Wings comic or any other thing in Sons of Lilith’s stand… love you all! I, the guide demon, want to say thanks and I hope you humans enjoy your stay in Hell.

  Hugs!

  CAT:
  Jailom estimats humans!
  Tots els c√≤mics de Black Wings que v√†reu comprar al crowdfunding de Black Wings han estat enviats, aix√≠ que comproveu els vostres correus i si no el teniu en un parell de setmanes, poseu-vos en contacte amb els autors a trav√©s de la p√†gina de contacte d’aquesta web, si us plau.

  Tamb√© volia donar les gr√†cies a tota la gent que va anar al Sakura Matsuri de Sabadell i va comprar un c√≤mic de Black Wings o qualsevol altra cosa a l’estand de Sons of Lilith‚Ķ us estimo a totxs! Jo, el vostre estimat dimoni guia, vull donar les gr√†cies i espero que vost√®s els humans gaudiu de la vostra estada a l’Infern.

  Una abraçada molt forta!

  ESP:

  ¬°Jailom queridos humanos!
  Todos los cómics de Black Wings que compraron en el crowdfunding de Black Wings han sido enviados, así que comprueben sus correos y si no lo tienen en un par de semanas, pónganse en contacto con los autores a través de la página de contacto de esta web, por favor.

  También quería dar las gracias a toda la gente que acudió al Sakura Matsuri de Sabadell y compró un cómic de Black Wings o cualquier otra cosa en el stand de Sons of Lilith… ¡os quiero a todxs! Yo, su querido demonio guía, quiero dar las gracias y espero que ustedes los humanos disfruten de su estancia en el Infierno.

  ¬°Un abrazo muy fuerte!

 • April’s update & comics sent / Actualitzaci√≥ d’Abril i c√≤mics enviats / Actualizaci√≥n de Abril y c√≥mics enviados

  ENG:

  Hello!
  The April’s updates are here! We will only be able to post one page a month until June right now, as we are very busy with an event we are organizing together with the Sons of Lilith.

  Here’s the new update

  For the crowdfunding supporters, I have to add that, as the titles say, most of the comics have been sent. There’s just the ones that go to the UK left and some others that go inside Catalonia. If you haven’t received yours and are not sure you’re going to¬†get it soon, please contact me!

  Sami is sorry for being so late, I hope you understand he had a lot of orders and had to send them little by little.¬†And don’t tell him but… he’s as slow as a slowpoke…

  If you are enjoying the comic, you can also support it on many different ways
  Here’s all the info

  I must add most people who buyed Black Wings are telling Sami it looks so beautiful and profesional – thank you all so much! (I am sure it looks beautiful because I am there, hu, hu, hu, hu!

  Hugs,

  Tumael

  CAT:

  Hola!

  Ja tenim aqu√≠ l’actualitzaci√≥ d’abril! Nom√©s podrem publicar una p√†gina al mes fins al juny ara mateix, ja que estem molt ocupats amb un esdeveniment que estem organitzant juntament amb els Sons of Lilith.

  Aquí teniu la nova actualització


  Per als qyui vau participar al crowdfunding i com diu el t√≠tol, la majoria dels c√≤mics han estat enviats. Nom√©s queden els que van al Regne Unit i d’altres que van a l’interior de Catalunya. Si no has rebut el teu i no est√†s segur de rebre’l aviat, contacta’m

  Perd√≥ de part del Sami per enviar-los tan tard, espero que entengueu que tenia moltes comandes i les va haver d’enviar per tandes. (A m√©s, √©s m√©s lent que una tortuga paral√≠tica sense potes i marxa enrere… he, he, he…)


  També pots donar suport a la feina dels autors de moltes maneres diferents.
  Aquí tens tota la informació

  He d’afegir que la majoria de les persones que van comprar Black Wings han dit al Sami que ha quedat¬†molt bonic i professional. El merxandatge tamb√© va agradar molt, les tasses van ser tot un √®xit! Moltes gr√†cies a totxs!

  Una abraçada,

  Tumael

  ESP:

  ¬°Hola!

  ¡Ya tenemos aquí la actualización de abril! Sólo podremos publicar una página al mes hasta junio ahora mismo, puesto que estamos muy ocupados con un evento que estamos organizando junto con los Sons of Lilith.

  Aquí tienes la nueva actualización

  Para lxs que participastéis en el crowdfunding y como dice el título, la mayoría de los cómics han sido enviados. Solo quedan los que acuden al Reino Unido y otros que van al interior de Catalunya. Si no has recibido el tuyo y no estás seguro de recibirlo pronto, contáctame

  Perdón de parte de Sami por enviarlos tan tarde, espero que entendáis que tenía muchos pedidos y los tuvo que enviar por tandas. (Además, es más lento que una tortuga paralítica sin patas y marcha atrás… je, je, je…)

  También puedes apoyar el trabajo de los autores de muchas formas diferentes.
  Aquí tienes toda la información

  Debo a√Īadir que la mayor√≠a de las personas que compraron Black Wings han dicho a Sami que ha quedado muy bonito y profesional. El merchandising tambi√©n gust√≥ mucho, ¬°las tazas fueron todo un √©xito! ¬°Muchas gracias a todxs!

  Un abrazo,

  Tumael

 • No update on February/ No hi haur√† actualitzaci√≥ al Febrer/ no habr√° actualizaci√≥n en febrero

  ENG:
  Hey! Sami Luu there!

  I’m very sorry but, due to all the work the comic crowdfunding gave me and other stuff I have to do, I won’t be able to post on February. I don’t know if I will make it to March either, as I want to make some pages to be able to publish often after March. In April you’ll have the new chapter for sure, though! It will be a calm but informative one, and you’ll be able to see a bit of Hell’s lifestyle on it while Am√®lia tries to find answers to some of her questions. We’ll also see Remiel & Mammon again and will know which will be the next task for Am√®lia as Lucifer’s messenger…
  I hope you are looking forward to it and I’ll will make everything possible to be back on March.

  AH! and for all the people who’s supported us on the first volume crowdfunding, I have good news… The comics are finally sent to the printing, together with all the merch that comes with the different rewards! I know it’s been a lot of time but we’re finally going to have the comic in our hands! I hope you are as excited as we are! I’ll make you know when we receive them.

  Thank you all so much for all the continuing support,
  Love,

  Sami Luu

  ESP:

  ¡Hey, aquí Sami Luu!

  Lo siento mucho pero, debido a todo el trabajo que me dio el crowdfunding del primer volumen de Black Wings y otras cosas que tengo que hacer, no podré publicar en febrero. Tampoco sé si llegaré a marzo, ya que quiero hacer algunas páginas para poder publicar a menudo después de marzo. ¡Sin embargo, en abril tendréis el nuevo capítulo seguro! Será tranquilo pero informativo, y podréis apreciar un poco del estilo de vida del Infierno mientras Amèlia intenta encontrar respuestas a algunas de sus preguntas. También volveremos a ver a Remiel y Mammón y sabremos cuál será la próxima tarea de Amèlia como mensajera de Lucifer…
  Espero que estéis deseando que llegue y haré todo lo posible para actualizar el cómic el marzo.

  ¡AH! y para todas las personas que nos apoyaron en el crowdfunding del primer volumen, tengo buenas noticias… ¡Los cómics finalmente se han envíado a la imprenta, junto con todo el merchandaje que viene con las diferentes recompensas! ¡Sé que ha pasado mucho tiempo pero finalmente vamos a tener el cómic en nuestras manos! ¡Espero que estéis tan emocionadxs como nosotros! Os informaré cuando los recibamos.

  Muchas gracias a todxs por todo el apoyo continuo,
  Un abrazo,

  Sami Luu

  ¡Hey, aquí en Sami Luu!

  Ho sento molt per√≤, a causa de tota la feina que em va donar el crowdfunding del primer volum de Black Wings i altres coses que he de fer, no podr√© publicar el febrer. Tampoc no s√© si arribar√© al mar√ß, ja que vull fer algunes p√†gines per poder publicar sovint despr√©s de mar√ß. Tot i aix√≤, a l’abril tindreu el nou cap√≠tol segur! Ser√† tranquil per√≤ informatiu, i podreu apreciar una mica de l’estil de vida de l’Infern mentre l’Am√®lia intenta trobar respostes a algunes de les seves preguntes. Tamb√© tornarem a veure en Remiel i en Mamm√≥ i sabrem quina ser√† la propera tasca de n’Am√®lia com a missatgera de Llucifer‚Ķ
  Espero que estigueu desitjant que arribi i faré tot el possible per actualitzar el còmic el març.

  AH! i per a totes les persones que ens van recolzar al crowdfunding del primer volum, tinc bones not√≠cies‚Ķ Els c√≤mics finalment s’han enviat a la impremta, juntament amb tot el merxandatge que ve amb les diferents recompenses! S√© que ha passat molt de temps per√≤ finalment tindrem el c√≤mic a les nostres mans! Espero que estigueu tan emocionadxs com nosaltres! Us informar√© quan els rebem.

  Moltes gràcies a totxs per tot el suport continu,
  Una abraçada,

  Sami Luu

 • Actualitzaci√≥ Gener/ January update/ Actualizaci√≥n Enero

  CAT
  Jailom estimadx humanx!
  L’actualitzaci√≥ de Gener ja est√† aqu√≠:
  https://blackwingscomic.com/capitol-5-emocions/

  Aquest mes tanquem el cinqu√® cap√≠tol amb un bonic final i una Hell’s guide sobre la Keesfirim, la Terra Daurada de Mamm√≥. I, per a qui hagi demanat el c√≤mic al nostre crowdfunding tamb√© tinc bones not√≠cies… el c√≤mic ja est√† acabat! nom√©s falta que al Sami Luu li envi√Įn la correcci√≥ de l’√ļltim cap√≠tol en angl√®s, cosa que ja ens han dit que tindran feta per a aquesta setmana. Llavors nom√©s li faltar√† enviar els arxius a impremta per a que imprimeixin i maquetin els c√≤mics. Aix√≤ vol dir que segurament els poden enviar tots a finals de Gener!
  Disculpeu l’espera, per√≤ el Sami Luu i l’Ari Kiss volien que el c√≤mic qued√©s el millor possible i es van trobar amb alguns contratemps que els van fer anar bastant malament; per√≤ ara ja est√† tot arreglat, aix√≠ que ja saben! Us informarem quan rebem els c√≤mics, iiiiiii vagin mirant els vostres correus electr√≤nics, perqu√® necessitaran especificacions d’algunes persones, especialment de les que no els heu donat adre√ßa o heu demanat tasses (per aclarir quines tasses voleu).
  Gràcies altre cop!

  El vostre dimoni de confiança,
  Tumael

  ESP
  ¬°Jailom queridx humanx!
  La actualización de Enero ya está aquí:
  https://blackwingscomic.com/capitulo-5-emocions/

  Este mes cerramos el quinto cap√≠tulo con un bonito final y una Hell’s guide sobre la Keesfirim, la Tierra Dorada de Mamm√≥n. Y, para quien haya pedido el c√≥mic en nuestro crowdfunding tambi√©n tengo buenas noticias‚Ķ ¬°el c√≥mic ya est√° terminado! s√≥lo falta que a Sami Luu le env√≠en la correcci√≥n del √ļltimo cap√≠tulo en ingl√©s, algo que ya nos han dicho que tendr√°n hecho para esta semana. Entonces s√≥lo le faltar√° enviar los archivos a imprenta para que impriman y maqueten los c√≥mics. Esto significa que seguramente pueden enviarlos todos a finales de Enero!
  Disculpen la espera, pero Sami Luu y Ari Kiss querían que el cómic quedara lo mejor posible y se encontraron con algunos contratiempos que les hicieron ir bastante mal; pero ahora ya está todo arreglado, así que ¡ya saben! Le informaremos cuando recibamos los cómics, yyyyyy vaya mirando su correo electrónico, porque necesitarán especificaciones de algunas personas, especialmente de las que no les ha dado dirección o han pedido tazas (para aclarar qué tazas desean).
  ¬°Gracias otra vez!

  Su demonio de confianza,
  Tumael

  ANG
  Jailom dear human!
  The January update is here:
  https://blackwingscomic.com/chapter-5-feelings/

  This month we close the fifth chapter with a beautiful ending and a Hell’s guide about the Keesfirim, the Golden Land of Mammon. And, for those who ordered the comic in our crowdfunding I also have good news‚Ķ the comic is finished! Sami Luu only needs to receive the correction of the last chapter in English, which we have already been told they will have done by this week. Then all they have to do is send the files to the printer for them to print and layout the comics. That means they can probably ship them all by the end of January!
  Sorry for the wait, but Sami Luu and Ari Kiss wanted the comic to be as good as possible and they ran into some setbacks that made them go slower than predicted; but it’s all fixed now, so you know! We’ll let you know when we get the comics, aaaaaand keep checking your e-mails, because they’ll need specs from some people, especially the ones who haven’t given an address or ordered mugs (to clarify which design you want).
  Thanks again!

  Your beloved demon,
  Tumael

 • December Update/ Actualitzaci√≥ de Desembre / Actualizaci√≥n de Diciembre

  ENG/ESP/CAT


  Hello dear humans!
  Here we haaaaaave… the december update!! you will know about my tragic past in it (ah, the drama…) and we’ll also see Mammon’s palace’s pretty balcony, from which you can see the desert fires. And there’s only two pages left for the end of chapter 5 and probably the most intense chapter ’till now. Here you have it!
  https://blackwingscomic.com/chapter-5-feelings/
  How are you in your countries, humans? here in Cocytus the weather is impossible, so must of us stay home and only go out when there’s not snowstorms and if we have to go to a bar/restaurant and stay for a long while or need to buy something, and we always wear two or three big jackets!! It’s hard, but it’s also good to enjoy our winters in cozy spaces with friends too

  See you!

  Your favourite demon: Tumael

  ¬°Hola querides humanes!
  Aquí tenemos… ¡¡la actualización de diciembre!! En él conoceremos mi trágica historia y también veremos el bonito balcón del palacio de Mammón, desde el que se pueden ver los fuegos del desierto. Y solo quedan dos páginas para el final del capítulo 5, probablemente el capítulo más intenso hasta ahora. ¡Aquí lo tenéis!

  ¬ŅC√≥mo est√°is en vuestros pa√≠ses, humanos? aqu√≠ en el Cocito el clima es imposible, as√≠ que nos quedamos en casa y solo salimos cuando no hay tormentas de nieve. Normalmente solo para ir a un bar/restaurante y quedarnos por mucho tiempo o si necesitamos comprar algo, y adem√°s llevamos dos o tres chaquetas grandes!! Es duro, pero tambi√©n es bueno disfrutar de nuestros inviernos en espacios acogedores con amigos

  ¬°Nos vemos!

  Vuestro demonio favorito: Tumael

  Hola, estimadis humanis!

  Aqu√≠ tenim‚Ķ l’actualitzaci√≥ de desembre!! Hi coneixerem la meva tr√†gica hist√≤ria (ah, el drama…) i veurem tamb√© el bonic balc√≥ del palau de Mamm√≥, des del qual es poden veure els focs del desert. I nom√©s queden dues p√†gines per al final del cap√≠tol 5, probablement el cap√≠tol m√©s intens fins ara. Aqu√≠ ho teniu!

  Com esteu als vostres pa√Įsos, humanis? aqu√≠ al C√≤cit el clima √©s impossible, aix√≠ que ens quedem a casa i nom√©s sortim quan no hi ha tempestes de neu. Normalment nom√©s per anar a un bar/restaurant i quedar-nos-hi durant molt de temps o si necessitem comprar alguna cosa, i a m√©s portem dues o tres jaquetes grans!! √Čs dur, per√≤ tamb√© √©s bo gaudir dels nostres hiverns en espais acollidors amb amics

  Ens veiem!

  El vostre dimoni preferit: Tumael

 • New update / Nova actualitzci√≥ / Nueva actualizaci√≥n

  ENG:

  Jailom dear humans!!
  Here is the November update and… well… he, he… these were good times!
  Read to understand what I mean:
  https://blackwingscomic.com/chapter-5-feelings/

  Thanks for following our story!

  CAT:

  Jailom estimadxs humanxs!!
  Ja teniu aqu√≠ l’actualitzaci√≥ del Novembre i… b√©… he, he… quins temps aquells!
  Llegiu per entendre a què em refereixo:
  https://blackwingscomic.com/capitol-5-emocions/
  Gràcies per seguir la nostra història!

  ESP:

  Jailom queridxs humanxs!!
  Ya tenéis aquí la actualización de Noviembre y… bueno… je, je… ¡qué tiempos aquellos!
  Leed para entender a qué me refiero:
  https://blackwingscomic.com/capitulo-5-emocions/
  ¬°Gracias por seguir nuestra historia!

 • THANK YOU ALL SO MUCH!! MOLTES GR√ÄCIES!! MUCHAS GRACIAS!!

  CAT:
  Hola i feli√ß Castanyada! Nom√©s dir-vos que avui √©s l’√ļltim dia de la campanya de crowdfunding per a imprimir Black Wings i…¬†


  Aquests dies han estat especialment durs per a nosaltres; hem passat moments feli√ßos¬†per√≤ la pressi√≥ ha estat enorme, i la veritat √©s que pens√†vem que no hi arribar√≠em, per√≤ gr√†cies a totis vosaltris ho hem fet, i aviat tindrem totes les vostres recompenses! tinc moltes ganes de tenir els c√≤mics a les meves mans, dedicar-los a cada un de vosaltres i enviar-los ūüíĖ realment hem apr√®s molt amb aquesta campanya i ens ha fet valorar com costen aquestes coses. Aix√≠ que una altra vegada, molt√≠ssimes gr√†cies!! Tamb√© tinc un missatge d’Ari Kiss, l’escriptor que no parla mai per√≤ ara us hi dedica unes paraules…: “moltes gr√†cies, traviessus!!!”

  Recordeu que encara podeu reservar el vostre c√≤mic de Black Wings al seg√ľent enlla√ß: https://ca-es.ulule.com/black-wings-comic-phisical-format/
  Una abra√ßada molt gran!ūüíĖ

  ‚ú®Sami Luu‚ú®

  ENG:

  Hello and Happy Halloween! Just tell you that there are 24¬†hours left and…¬†

  These days have been especially hard for us; We have had moments of joy but the pressure has been enormous, and the truth is that we thought we would not make it, but thanks to all of you we have, and soon we will have all your rewards! I really want to have the comics in my hands, dedicate them to each one of you and send them to you ūüíĖ we have really learned a lot with this campaign and it has made us appreciate how much these things cost. So again, thank you very much!! I also have a message from Ari Kiss, the writer who never speaks but now dedicates a few words to you…: “thank you very much, playful people!!!”

  Remember that you can still pre-order our comic and special merch on: https://ulule.com/black-wings-comic-phisical-format/

  Thank you and I’m sending a big hug to all of you!¬†ūüíĖūüíĖūüíĖ

  ‚ú®Sami Luu‚ú®  ESP:

  ¬°Hola y feliz Halloween! Solo deciros que faltan 24 horas y…¬†

  Estos d√≠as han sido especialmente duros para nosotros; hemos pasado momentos de alegr√≠a pero la presi√≥n ha sido enorme, y la verdad es que pens√°bamos que no llegar√≠amos, pero gracias a todes vosotres lo hemos hecho, ¬°y pronto tendremos todas vuestras recompensas! tengo muchas ganas de tener los c√≥mics en mis manos, dedic√°roslos a cada une de vosotres y mandaroslos¬†ūüíĖ realmente hemos aprendido mucho con esta campa√Īa y nos ha hecho valorar lo mucho que cuestan estas cosas. As√≠ que otra vez, ¬°¬°much√≠simas gracias!!
  Tambi√©n tengo un mensaje de Ari Kiss, el escritor que no habla nunca pero ahora os dedica unas palabras…: “¬°¬°¬°muchas gracias, traviesos!!!”

  Recordad que a√ļn pod√©is reservar el c√≥mic de Black Wings al siguiente enlace: https://es.ulule.com/black-wings-comic-phisical-format

  Un abrazo!!¬†ūüíĖ

  ‚ú®Sami Luu‚ú®

 • GOOD NEWS for the crowdfunding campaign!

  CAT/ENG/ESP

  CAT:
  Jailom estimadxs humanxs!ūüėą
  Estic aqu√≠ per compartir un parell de bones¬†not√≠cies sobre el crowdfunding per imprimir el primer volum de Black Wings… HEM ACONSEGUIT EL 70% DE L’OBJECTIU! WEE! GR√ÄCIES A TOTHOM¬†per fer-ho possible, els agraeixen molt el vostre suport i ho volen deixar clar en el c√≤mic, les recompenses i tots els paquets que us enviaran ‚̧
  I l’altra bona not√≠cia √©s… l’equip d’Ulule ha donat als creadors 10 dies m√©s, aix√≠ que la campanya finalitzar√† el 2 de novembre; d’aquesta manera, podr√†n promocionar el c√≤mic en algunes trobades LGBT+ a les quals assistiran! Amb aquests dos fets estic bastant segur de que arribaran a l’objectiu i podreu tenir el vostre c√≤mic, on surt un servidor la mar d’afavorit ‚ú®ūüėĆ‚ú® i lxs humanxs comen√ßareu a creure i venerar els dimonis com mereixem!! muahahahaha!!! ūüėąūüėąūüėą
  Ehem… un cop m√©s, moltes gr√†cies per fer-ho possible!

  Tumael

  ENG:
  Jailom dear humans!ūüėą
  I’m here to share a couple of good news about the crowdfunding to print the first volume of Black Wings‚ĶWE’VE REACHED 70% OF THE GOAL! YAAY! THANKS TO EVERYONE for making this happen, they really appreciate your support and want to make it clear in the comic, rewards and all the packs they’ll send you ‚̧
  And the other good news is‚Ķ the Ulule team has given the creators 10 more days, so the campaign will end on November 2nd; this way, they will be able to promote the comic in some LGBT+ meetings that they will attend! With these two facts I’m pretty sure they’ll reach the goal and you can have your comic, where I look specially fine ‚ú®ūüėĆ‚ú® But this isn’t over and the authors will fight until the end‚Ķ and humans will start believing in us demons, muahahahaha!!! ūüėąūüėąūüėą
  Ehem… once again, thank you so much for making this possible!

  Tumael

  ESP:

  Jailom queridxs humanxs!ūüėą
  Estoy aqu√≠ para compartir un par de buenas noticias sobre el crowdfunding para imprimir el primer volumen de Black Wings‚Ķ ¬°HEMOS CONSEGUIDO EL 70% DEL OBJETIVO! ¬°WEEE! GRACIAS A TODXS por hacerlo posible, los autores (¬°y los demonios!) os agradecen mucho vuestro apoyo y quieren dejarlo claro en el c√≥mic, las recompensas y todos los paquetes que os mandar√°n ‚̧
  Y la otra buena noticia es‚Ķ el equipo de Ulule ha dado a los creadores otros 10 d√≠as, as√≠ que la campa√Īa finalizar√° el 2 de noviembre; de esta forma, podr√°n promocionar el c√≥mic en algunos encuentros LGBT+ a los que asistir√°n! Con estos dos hechos estoy bastante seguro de que llegar√°n al objetivo y podr√©is tener su c√≥mic, donde sale un servidor la mar de favorecido‚ú®ūüėĆ‚ú® . ¬°Y lxs humanxs empecer√©is a creer en los demonios, muahahah! ūüėąūüėąūüėą
  Ehem… ¬°Una vez m√°s, muchas gracias por hacerlo posible!

  Tumael

 • October update and crowdfunding!

  CAT/ESP/ENG
  Jailom estimadis humanis!
  Aqu√≠ teniu l’actualitzaci√≥ de l’octubre que ve carregada d’emocions fortes! Espero que la gaudiu!
  https://blackwingscomic.com/capitol-5-emocions/
  Per altra banda, ja portem el 40% dels diners necessaris per a imprimir el primer volum de Black Wings, genial! tot i aix√≤, encara necessitem molt de suport, aix√≠ que, si encara no has participat, suma’t! pots donar la quantitat que vulguis, i el m√©s important… pots aconseguir la teva c√≤pia del c√≤mic! El c√≤mic inclou 74 p√†gines a color i inclou una p√†gina extra on s’explica el secret m√©s preuat de Llucifer… aqu√≠ teniu l’enlla√ß!
  https://ca-es.ulule.com/black-wings-comic-phisical-format/supporters/
  Gràcies i fins la pròxima!

  Jailom querides humanes!
  ¡Aquí tenéis la actualización de octubre que viene cargada de emociones fuertes! ¡Espero que la disfrutéis!
  https://blackwingscomic.com/capitulo-5-emocions/
  Por otro lado, ya llevamos el 40% del dinero necesario para imprimir el primer volumen de Black Wings, ¬°genial! sin embargo, todav√≠a necesitamos mucho apoyo, as√≠ que, si a√ļn no has participado, ¬°s√ļmate! puedes dar la cantidad que quieras, y lo m√°s importante‚Ķ ¬°puedes conseguir tu copia del c√≥mic! El c√≥mic incluye 74 p√°ginas a color e incluye una p√°gina extra donde se explica el secreto m√°s preciado de Lucifer‚Ķ ¬°aqu√≠ tienes el enlace!
  https://es.ulule.com/black-wings-comic-phisical-format/
  ¡Gracias y hasta la próxima!

  Jailom dear humans!
  Here is the October update that comes strongly emotional! I hope you enjoy it!
  https://blackwingscomic.com/chapter-5-feelings/
  On the other hand, we already have 40% of the money needed to print the first volume of Black Wings, great! however, we still need a lot of support, so if you haven’t participated yet, join in! you can donate as much as you want, and most importantly‚Ķ you can get your copy of the comic! The comic features 74 full color pages and includes an extra page explaining Lucifer’s most precious secret‚Ķ here’s the link!
  https://www.ulule.com/black-wings-comic-phisical-format/
  Thank you and see you next time!

 • Black Wings Crowdfunding!

  Hey hey dear humans!!
  Today I come to give you the good news… you can now reserve your Black Wings phisical comic in our crowdfunding! Here’s the link:
  https://ca-es.ulule.com/black-wings-comic-phisical-format/

  Hey hey estimats humans!!
  Avui us porto bones noves… ja podeu reservar el c√≤mic de Black Wings al nostre Crowdfunding! aqu√≠ est√† l’enlla√ß:
  https://ca-es.ulule.com/black-wings-comic-phisical-format/

  ¬°¬°Hey hey queridos humanos!!
  Hoy os traigo buenas nuevas… ya pod√©is reservar el c√≥mic de Black Wings en nuestro Crowdfunding! aqu√≠ est√° el enlace:
  https://ca-es.ulule.com/black-wings-comic-phisical-format/

 • New update and Black Wings physical copies!

  CAT/ESP/ENG

  Benvolguts humans,
  Per fi teniu l’honor de poder llegir les dos noves p√†gines de Black Wings! per√≤ hi ha m√©s… aviat obrirem un Ulule (una esp√®cie de crowdfunding) per aconseguir una c√≤pia f√≠sica del c√≤mic! Les c√≤pies seran firmades tant per l’Ari Kiss, escriptor de la hist√≤ria, com el Sami Luu, dibuixant i guionista, i tindreu diferents opcions: podreu triar l’idioma i si voleu nom√©s el c√≤mic o si voleu tamb√© algun objecte de merxandatge. M√©s informaci√≥ en breus ‚̧
  Llegiu la nova actualització aquí: https://blackwingscomic.com/capitol-5-emocions/

  Estimados humanos,
  Por fin ten√©is el honor de poder leer las dos nuevas p√°ginas de Black Wings! pero hay m√°s… pronto abriremos un Ulule (algo parecido al crowdfunding) para conseguir una copia f√≠sica del c√≥mic! Las copias ser√°n firmadas tanto por Ari Kiss, escritor de la historia, como Sami Luu, dibujante y guionista, y tendr√° diferentes opciones: podr√©is elegir el idioma y si dese√°is s√≥lo el c√≥mic o si quer√©is tambi√©n alg√ļn objeto de merchandising. M√°s informaci√≥n en breves ‚̧
  Leed la nueva actualización aquí: https://blackwingscomic.com/capitulo-5-emocions/

  Dear humans,
  You finally have the honor to read the new two pages of Black Wings! but there’s more… soon we’ll start an Ulule page (a web similar to crowdfunding) to get physical copies of the comic! they will be signed by Ari Kiss (who wrote the story) and Sami Luu (illustration and screenwriting) , and you will be able to choose the language and if you want just the comic or also some merch. More information coming soon ‚̧
  Read the new update here: https://blackwingscomic.com/chapter-5-feelings/

  Here’s a small and pixeled mock up of the comic:

 • new update coming tomorrow

  CAT/ESP/ENG
  Estimats humans,
  Em sap greu haver d’avisar d’aix√≤ per√≤ estem molt ocupats i no podem actualitzar la web avui! tot i aix√≤, dem√† tindreu la nova actualitzaci√≥ des de les 12 del mat√≠ disponible… i hi haur√† una sorpreseta!
  Fins demà!

  Queridos humanos,
  Me sabe mal tener que comunicaros esto pero estamos muy ocupados y no podemos actualizar la web hoy! a√ļn as√≠, ma√Īana tendr√©is la nueva actualizaci√≥n des de las 12 de la ma√Īana disponible… y habr√° una sorpresita!
  Hasta ma√Īana!

  Dear humans,
  I’m sorry to announce this, but we are very busy and we won’t be able to update the web tomorrow! but tomorrow you will have the new update here from 12 pm CEST… and there will be a small surprise!
  See you tomorrow!

 • Errors fixed!

  ENG/ESP/CAT

  The errors I was talking about in the previous post have just been fixed; now you can leave a comment on all chapters! have fun!

  Los errores de los que hablé en la publicación anterior han sido arreglados; ahora podéis dejar comentarios en todos los capítulos! divertiros!

  Els errors dels que vaig parlar a la publicació anterior han estat arreglats; ara podeu deixar comentaris en tots els capítols! divertiu-vos!

 • Web errors

  ENG/CAT/ESP

  ENG:
  Jailom miníia aníi Dasa! (Hello dear humans!)
  I couldn’t post some of your comments because I chose the wrong form, and only I could see them; I’m trying to fix this. Meanwhile I’ll leave you with the unseen comments:

  This is in Spanish and translates to: Hellooo so coooool I love iiit – the girl with the boots
  I mean, I suppose she meant “so cool”, instead of “what an ass!!” though she wrote culo (ass) insted of chulo (cool); I suppose it was just a typo… but a funny one ūüėõ and I suppose she is someone I met at a convention, and I told her her boots were really cool. Anyways, Chica de las botas, thanks so much for commenting! and glad you liked the comic!

  Next comment is this one:

  This was commented on chapter 5, I guess the catalan version of it. So I am really thankful that the person commenting wanted everyone to understand the comment even if they read it in catalan! thank you very much, whoever leaved the comment ‚̧

  And that’s all, I’ll tell you as soon as the problem is fixed, hopefully it will be fixed today but I can’t tell you for sure.

  Thanks for reading!!

  CAT:

  Jailom miníia aníi Dasa! (hola estimats humans!)
  No he pogut publicar alguns dels vostres comentaris perqu√® vaig triar el format equivocat, I nom√©s jo podia veure’ls; estic intentant arreglar-ho. Mentrestant us deixo amb els comentaris que no s’han pogut publicar:

  Suposo que en comptes de “culo” volia dir “chulo”, coses que passen, hu, hu, hu… i probablement sigui una noia que vaig con√®ixer a una convenci√≥ a qui vaig dir-li que portava unes botes molt xules; sigui com sigui, moltes gr√†cies, Chica de las botas!, t’envio una abra√ßada i agraeixo molt el teu comentari!

  El seg√ľent missatge va ser aquest:

  Aquest estava al cinqu√® cap√≠tol i es tradueix com: “M’encanta el vestit de Llucifer, i el fet que s’assembli a les seves ales!”. Estava a la versi√≥ en catal√†, aix√≠ que suposo que la persona que ho va comentar ho va fer en angl√®s per a que ho entengues m√©s gent, gest que aprecio molt; molt√≠ssimes gr√†cies, sigui qui sigui que ha deixat aquest comentari!

  I això és tot, us avisaré tant aviat com el problema es resolgui; amb una mica de sort ho resolc avui, però no us ho puc assegurar.

  Moltes gràcies per llegir!

  ESP:

  Jailom minía aníi Dasa! (¡hola queridos humanos!)
  No he podido publicar algunos de vuestros comentarios porque eligí el formato equivocado, y sólo yo podía verlos; estoy intentando arreglarlo. Mientras, os dejo con los comentarios que no se han podido publicar:

  Supongo que en vez de “culo” quer√≠a decir “chulo”, cosas que pasan, hu, hu, hu‚Ķ y probablemente sea una chica que conoc√≠ a una convenci√≥n a la que le dije que llevaba unas botas muy chulas; sea ‚Äč‚Äčcomo sea, ¬°muchas gracias, Chica de las botas! ¬°te env√≠o un abrazo y agradezco mucho tu comentario!

  El siguiente mensaje fue éste:

  √Čste estaba en el quinto cap√≠tulo y se traduce como: “¬°Me encanta el vestido de Lucifer, y el hecho de que se parezca a sus alas!”. Estaba en la versi√≥n en catal√°n, as√≠ que supongo que la persona que coment√≥ lo hizo en ingl√©s para que lo entienda m√°s gente, gesto que aprecio mucho; ¬°much√≠simas gracias, sea quien sea que ha dejado este comentario!

  Y eso es todo, os avisaré tan pronto como el problema se resuelva; con un poco de suerte lo resuelvo hoy, pero no puedo asegurarlo.

  ¬°Muchas gracias por leerme!

 • update 4/august/2022

  ENG/CAT/ESP

  Hello dear humans!! have you read the new update? read it NOW, Lucifer has something to tell us… let’s go on with the party which will come full of suprises!
  https://blackwingscomic.com/chapter-5-feelings/

  Hola estimadis humanis!! heu llegit la nova actualitzaci√≥? llegiu-la ARA, el Llucifer t√© un missatge per a nosaltres… a m√©s, continuem a la festa que estar√† ple de sorpreses!
  https://blackwingscomic.com/capitol-5-emocions/

  Hola querides humanes!! hab√©is le√≠do la nueva actualizaci√≥n? leed-la AHORA, Lucifer tiene un mensaje para nosotres… adem√°s, continuamos en la fiesta que estar√° llena de sorpresas!
  https://blackwingscomic.com/capitulo-5-emocions/

 • Read the last Update (04/July/2022)

  CAT/ESP/ENG
  CAT: Jailom estimats humans! ja heu llegit la √ļltima actualitzaci√≥? doncs si no ho heu fet ja tardeu! Estem a la festa de Mamm√≥ i hi passen moltes coses… de moment ens la presenten! a m√©s, uiuiui!! no us podeu perdre els nostres lookazos! ‚ú®ūüėĆ‚ú®estem guap√≠ssimxs i a m√©s coneixeu un dels meus millors amics humans, el Manel! aqu√≠ us deixo amb l’enlla√ß, no us ho perdeu! https://blackwingscomic.com/capitol-5-emocions/

  ESP: ¬°Jailom queridos humanos! ¬Ņya hab√©is le√≠do la √ļltima actualizaci√≥n? ¬°pues si no lo hab√©is hecho ya est√°is tardando! Estamos en la fiesta de Mammon y pasan muchas cosas… de momento nos la presentan. Adem√°s, ¬°¬°uyuyuy!! ¬°no pod√©is perderos nuestros lookazos! ‚ú®ūüėĆ‚ú®estamos guap√≠ssimxs y adem√°s v√°is a conocer uno de mis mejores amigos humanos, ¬°Manel! aqu√≠ os dejo con el enlace, ¬°no os lo perd√°is! https://blackwingscomic.com/capitulo-5-emocions/

  ENG: Jailom lovely humans! have you read the last update? if you haven’t done it, you are starting to be late! We are on Mammon’s party… by the moment the party is just introduced by Azazel! and, oioioi!! we all look fabulous! ‚ú®ūüėĆ‚ú®we’re all beautiful and what’s more, you’ll meet one of my human bestfriends, Manel! here’s the link, check it, it’s really worth it! https://blackwingscomic.com/capitulo-5-emocions/

 • Happy Pride day!

  ENG/CAT/ESP

  ENG:
  Jailom minan aníi Dasa! (Hello dear humans!)
  As most of you probably know, today is Pride Day, a very important date for all human beings, as the LGBT+ collective started rioting in Stonewell (on Earth) 52 years ago. From Hell, we just want to send you a very special message:
  Keep on rioting, be rebel and don’t let anyone let you down just for being who you are!!
  Here I leave you a pic of Beelzebub, Azazel, Asmodeus and Leviathan protesting on a very old painting Sami Luu made on Hell, some days after the french revolution. The demon princes wanted to show their sexualities and genders without shame, so the humans of Hell, who still had a lot of stigma on these topics, could start accepting themselves. They look very young, don’t them? hu, hu, hu…

  CAT:
  Jailom minan aníi Dasa! (Hola estimadxs humansx!)
  Com la majoria de vosaltres proablement ja sabreu, avui √©s el dia de l’Orgull, una data molt important per a tots els humans, ja que el col¬∑lectiu LGBT+ va comen√ßar a manifestar-se a Stonewell (a la Terra), avui fa 52 anys. Des de l’Infern, volem enviar-vos un missatge molt especial:
  Continueu protestant, sigueu rebels i no deixeu que ning√ļ us trepitgi nom√©s per ser qui sou!!
  Aqu√≠ us deixo una pintura molt antiga que va fer en Sami Luu a l’Infern, poc despr√©s de que a la Terra tingu√©s lloc la revoluci√≥ francesa, on surten Belzeb√ļ, Azazel, Asmodeu i Leviatan. Els pr√≠nceps de l’Infern van manifestar les seves sexualitats i els seus g√®neres perqu√® aix√≠ els humans de l’Infern, que encara tenien molt d’estigma amb aquests temes, puguessin comen√ßar a acceptar-se a si mateixxs. Que joves que est√†n en aquesta pintura, eh? hu, hu, hu…

  ESP:

  Jailom minan aníi Dasa! (Hola queridxs humanxs!)

  Como la mayor√≠a de vosotrxs probablemente ya sabr√©is, hoy es el d√≠a del Orgullo, una fecha muy importante para todxs lxs humanxs, ya que el colectivo LGBT+ empez√≥ a manifestarse en Stonewell (en la Tierra), hoy hace 52 a√Īos. Desde el Infierno, queremos enviaros un mensaje muy especial:

  Continuad protestando, sed rebeldes y no dejéis que nadie os pise sólo por ser quienes sois!!

  Aqu√≠ os dejo una pintura muy antigua que hizo Sami Luu en el Infierno, poco despu√©s de que en la Tierra tuviera lugar la revoluci√≥n francesa, donde se pueden ver a Belzeb√ļ, Azazel, Asmodeo y Leviat√°n manifest√°ndose. Lxs pr√≠ncipes y princesas del Infierno mostraron sin complejos sus sexualidades y sus g√©neros para que as√≠ lxs humanxs del Infierno, que todav√≠a ten√≠an mucho estigma con estos temas, pudieran empezar a aceptarse a s√≠ mismxs. Que j√≥venes que est√°n en esta pintura, ¬Ņeh? hu, hu, hu…

  With love/ amb amor/ con amor

  Tumael

Black Wings blog

Greetings dear humans; I am Tumael, a fallen Angel who fought in the First Angel War. In this blog I am going to give you some news about Black Wings and Hell!

Subscribe to Black Wings Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s