Home

Amèlia dies and gets sent to Hell, where she has to work under the first and famous Prince of Hell, Lucifer, to pay for her sin of pride.
The glamorous prince plans to make a grand return and conquer Heaven for all of demonkind. But how will he pull off such a large-scale conquest?© Black Wings, 2020, Sami Luu and Ari Kiss


Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i finançada al 100% pel fons REACT-UE com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19

%d bloggers like this: