No update on February/ No hi haurà actualització al Febrer/ no habrá actualización en febrero

ENG:
Hey! Sami Luu there!

I’m very sorry but, due to all the work the comic crowdfunding gave me and other stuff I have to do, I won’t be able to post on February. I don’t know if I will make it to March either, as I want to make some pages to be able to publish often after March. In April you’ll have the new chapter for sure, though! It will be a calm but informative one, and you’ll be able to see a bit of Hell’s lifestyle on it while Amèlia tries to find answers to some of her questions. We’ll also see Remiel & Mammon again and will know which will be the next task for Amèlia as Lucifer’s messenger…
I hope you are looking forward to it and I’ll will make everything possible to be back on March.

AH! and for all the people who’s supported us on the first volume crowdfunding, I have good news… The comics are finally sent to the printing, together with all the merch that comes with the different rewards! I know it’s been a lot of time but we’re finally going to have the comic in our hands! I hope you are as excited as we are! I’ll make you know when we receive them.

Thank you all so much for all the continuing support,
Love,

Sami Luu

ESP:

¡Hey, aquí Sami Luu!

Lo siento mucho pero, debido a todo el trabajo que me dio el crowdfunding del primer volumen de Black Wings y otras cosas que tengo que hacer, no podré publicar en febrero. Tampoco sé si llegaré a marzo, ya que quiero hacer algunas páginas para poder publicar a menudo después de marzo. ¡Sin embargo, en abril tendréis el nuevo capítulo seguro! Será tranquilo pero informativo, y podréis apreciar un poco del estilo de vida del Infierno mientras Amèlia intenta encontrar respuestas a algunas de sus preguntas. También volveremos a ver a Remiel y Mammón y sabremos cuál será la próxima tarea de Amèlia como mensajera de Lucifer…
Espero que estéis deseando que llegue y haré todo lo posible para actualizar el cómic el marzo.

¡AH! y para todas las personas que nos apoyaron en el crowdfunding del primer volumen, tengo buenas noticias… ¡Los cómics finalmente se han envíado a la imprenta, junto con todo el merchandaje que viene con las diferentes recompensas! ¡Sé que ha pasado mucho tiempo pero finalmente vamos a tener el cómic en nuestras manos! ¡Espero que estéis tan emocionadxs como nosotros! Os informaré cuando los recibamos.

Muchas gracias a todxs por todo el apoyo continuo,
Un abrazo,

Sami Luu

¡Hey, aquí en Sami Luu!

Ho sento molt però, a causa de tota la feina que em va donar el crowdfunding del primer volum de Black Wings i altres coses que he de fer, no podré publicar el febrer. Tampoc no sé si arribaré al març, ja que vull fer algunes pàgines per poder publicar sovint després de març. Tot i això, a l’abril tindreu el nou capítol segur! Serà tranquil però informatiu, i podreu apreciar una mica de l’estil de vida de l’Infern mentre l’Amèlia intenta trobar respostes a algunes de les seves preguntes. També tornarem a veure en Remiel i en Mammó i sabrem quina serà la propera tasca de n’Amèlia com a missatgera de Llucifer…
Espero que estigueu desitjant que arribi i faré tot el possible per actualitzar el còmic el març.

AH! i per a totes les persones que ens van recolzar al crowdfunding del primer volum, tinc bones notícies… Els còmics finalment s’han enviat a la impremta, juntament amb tot el merxandatge que ve amb les diferents recompenses! Sé que ha passat molt de temps però finalment tindrem el còmic a les nostres mans! Espero que estigueu tan emocionadxs com nosaltres! Us informaré quan els rebem.

Moltes gràcies a totxs per tot el suport continu,
Una abraçada,

Sami Luu

Published by blackwingscomic

LGBT+ multiartist from Tarragona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: