Actualització Gener/ January update/ Actualización Enero

CAT
Jailom estimadx humanx!
L’actualització de Gener ja està aquí:
https://blackwingscomic.com/capitol-5-emocions/

Aquest mes tanquem el cinquè capítol amb un bonic final i una Hell’s guide sobre la Keesfirim, la Terra Daurada de Mammó. I, per a qui hagi demanat el còmic al nostre crowdfunding també tinc bones notícies… el còmic ja està acabat! només falta que al Sami Luu li enviïn la correcció de l’últim capítol en anglès, cosa que ja ens han dit que tindran feta per a aquesta setmana. Llavors només li faltarà enviar els arxius a impremta per a que imprimeixin i maquetin els còmics. Això vol dir que segurament els poden enviar tots a finals de Gener!
Disculpeu l’espera, però el Sami Luu i l’Ari Kiss volien que el còmic quedés el millor possible i es van trobar amb alguns contratemps que els van fer anar bastant malament; però ara ja està tot arreglat, així que ja saben! Us informarem quan rebem els còmics, iiiiiii vagin mirant els vostres correus electrònics, perquè necessitaran especificacions d’algunes persones, especialment de les que no els heu donat adreça o heu demanat tasses (per aclarir quines tasses voleu).
Gràcies altre cop!

El vostre dimoni de confiança,
Tumael

ESP
¡Jailom queridx humanx!
La actualización de Enero ya está aquí:
https://blackwingscomic.com/capitulo-5-emocions/

Este mes cerramos el quinto capítulo con un bonito final y una Hell’s guide sobre la Keesfirim, la Tierra Dorada de Mammón. Y, para quien haya pedido el cómic en nuestro crowdfunding también tengo buenas noticias… ¡el cómic ya está terminado! sólo falta que a Sami Luu le envíen la corrección del último capítulo en inglés, algo que ya nos han dicho que tendrán hecho para esta semana. Entonces sólo le faltará enviar los archivos a imprenta para que impriman y maqueten los cómics. Esto significa que seguramente pueden enviarlos todos a finales de Enero!
Disculpen la espera, pero Sami Luu y Ari Kiss querían que el cómic quedara lo mejor posible y se encontraron con algunos contratiempos que les hicieron ir bastante mal; pero ahora ya está todo arreglado, así que ¡ya saben! Le informaremos cuando recibamos los cómics, yyyyyy vaya mirando su correo electrónico, porque necesitarán especificaciones de algunas personas, especialmente de las que no les ha dado dirección o han pedido tazas (para aclarar qué tazas desean).
¡Gracias otra vez!

Su demonio de confianza,
Tumael

ANG
Jailom dear human!
The January update is here:
https://blackwingscomic.com/chapter-5-feelings/

This month we close the fifth chapter with a beautiful ending and a Hell’s guide about the Keesfirim, the Golden Land of Mammon. And, for those who ordered the comic in our crowdfunding I also have good news… the comic is finished! Sami Luu only needs to receive the correction of the last chapter in English, which we have already been told they will have done by this week. Then all they have to do is send the files to the printer for them to print and layout the comics. That means they can probably ship them all by the end of January!
Sorry for the wait, but Sami Luu and Ari Kiss wanted the comic to be as good as possible and they ran into some setbacks that made them go slower than predicted; but it’s all fixed now, so you know! We’ll let you know when we get the comics, aaaaaand keep checking your e-mails, because they’ll need specs from some people, especially the ones who haven’t given an address or ordered mugs (to clarify which design you want).
Thanks again!

Your beloved demon,
Tumael

Published by blackwingscomic

LGBT+ multiartist from Tarragona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: