GOOD NEWS for the crowdfunding campaign!

CAT/ENG/ESP

CAT:
Jailom estimadxs humanxs!😈
Estic aquí per compartir un parell de bones notícies sobre el crowdfunding per imprimir el primer volum de Black Wings… HEM ACONSEGUIT EL 70% DE L’OBJECTIU! WEE! GRÀCIES A TOTHOM per fer-ho possible, els agraeixen molt el vostre suport i ho volen deixar clar en el còmic, les recompenses i tots els paquets que us enviaran ❤
I l’altra bona notícia és… l’equip d’Ulule ha donat als creadors 10 dies més, així que la campanya finalitzarà el 2 de novembre; d’aquesta manera, podràn promocionar el còmic en algunes trobades LGBT+ a les quals assistiran! Amb aquests dos fets estic bastant segur de que arribaran a l’objectiu i podreu tenir el vostre còmic, on surt un servidor la mar d’afavorit ✨😌✨ i lxs humanxs començareu a creure i venerar els dimonis com mereixem!! muahahahaha!!! 😈😈😈
Ehem… un cop més, moltes gràcies per fer-ho possible!

Tumael

ENG:
Jailom dear humans!😈
I’m here to share a couple of good news about the crowdfunding to print the first volume of Black Wings…WE’VE REACHED 70% OF THE GOAL! YAAY! THANKS TO EVERYONE for making this happen, they really appreciate your support and want to make it clear in the comic, rewards and all the packs they’ll send you ❤
And the other good news is… the Ulule team has given the creators 10 more days, so the campaign will end on November 2nd; this way, they will be able to promote the comic in some LGBT+ meetings that they will attend! With these two facts I’m pretty sure they’ll reach the goal and you can have your comic, where I look specially fine ✨😌✨ But this isn’t over and the authors will fight until the end… and humans will start believing in us demons, muahahahaha!!! 😈😈😈
Ehem… once again, thank you so much for making this possible!

Tumael

ESP:

Jailom queridxs humanxs!😈
Estoy aquí para compartir un par de buenas noticias sobre el crowdfunding para imprimir el primer volumen de Black Wings… ¡HEMOS CONSEGUIDO EL 70% DEL OBJETIVO! ¡WEEE! GRACIAS A TODXS por hacerlo posible, los autores (¡y los demonios!) os agradecen mucho vuestro apoyo y quieren dejarlo claro en el cómic, las recompensas y todos los paquetes que os mandarán ❤
Y la otra buena noticia es… el equipo de Ulule ha dado a los creadores otros 10 días, así que la campaña finalizará el 2 de noviembre; de esta forma, podrán promocionar el cómic en algunos encuentros LGBT+ a los que asistirán! Con estos dos hechos estoy bastante seguro de que llegarán al objetivo y podréis tener su cómic, donde sale un servidor la mar de favorecido✨😌✨ . ¡Y lxs humanxs empeceréis a creer en los demonios, muahahah! 😈😈😈
Ehem… ¡Una vez más, muchas gracias por hacerlo posible!

Tumael

Published by blackwingscomic

LGBT+ multiartist from Tarragona

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: